Bocons
   
 
Bocons

Referencer

Job hos Bocons

Kontakt os

 

 

Referencer

Hos Vejdirektoratet deltager vi i specifikation, udvikling og drift omkring en lang række systemer, herunder

  • VIS, og vejman.dk, der er vejsektorens generelle vejforvaltningssytem. VIS er i drift på statsvejnettet mens vejman.dk er under opbygning og skal kunne dække alle typer af vejnet.
     
  • BELMAN, et system til registrering af belægningstilstanden samt optimering af hvornår der bør udlægges nye belægninger på de eksisterende veje.
     
  • VINTERMAN, et system til administration af vintertjeneste. Systemet omfatter styring, overvågning og information omkring saltning og snerydning og anvendes af Vejdirektoratets vejcentre samt en række kommuner. Informationen til borgerne kan bl.a. ses på vintertrafik.dk. VINTERMAN Light er en delmængde af VINTERMAN, som saltsprederleverandøren Epoke sælger mange steder rundt i verden. VINTERMAN Light er pt. oversat til 9 forskellige sprog.
     
  • Diverse systemer til brug hos TrafikInformationsCenteret. Herfra overvåges trafiksituationen døgnet rundt og alle informationer omkring trafiksituationen samles og distribueres herfra. På trafikken.dk findes adgang til en del af oplysningerne.

Hos Naviair har vi siden 1989 stået for udvikling og drift af WinTcc, der er et system i Technical Control Center til overvågning af flyvesikringstjenestens øvrige systemer. Systemet anvendes 24 timer i døgnet til logning af fejl, styring af deres rettelse samt opfølgning på de øvrige systemers oppetider.

For Statens Luftfartsvæsen har vi desuden et system kørende til håndtering af salg og distribution af alle trykte informationer omkring luftfart.